Corona routekaart

 Momenteel zijn we druk bezig met het monitoren van de huidige situatie rondom corona. Daarom hebben we verschillende scenario`s opgesteld en een corona routekaart gemaakt. Hiermee kan worden bepaald bij welk scenario het evenement wel kan doorgaan en bij welk scenario niet. Deze routekaart laat daarnaast ook de maatregelen per scenario zien.

De routekaart bevat 4 verschillende risiconiveaus. Op dit moment is Nederland ingeschaald in het zwaarste risiconiveau 4 (zeer ernstig). Per risiconiveau toont de routekaart de maatregelen die bijvoorbeeld gelden voor hotels, restaurants, detailhandel, evenementen en buitenlandse reizen. Deze factoren zijn allemaal van toepassing en belangrijk bij het organiseren van Cycle.

Om Cycle Paris in mei door te kunnen laten gaan moeten we minimaal in scenario 1 of 2 zitten. Wij verwachten dat de huidige situatie dit niet toelaat en hebben daarom besloten Cycle Paris te verplaatsen naar augustus en september 2021.